محصولات مینی واش

 SH-MW4002 Blue  مینی واش مادرلی
SH-MW4002 Blue مینی واش مادرلی

 ظرفیت متغیر تا 4 کیلوگرم لباس.  بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت(ضد زنگ ،ضد پوسیدگی و ضد برق گرفتگی).  دیگ خشک کن استیل.  دو نوع برنامه شستشوی ملایم وعادی.  دارای فیلتر پرزگیر دائم  پلاستیکی واقع در دیواره داخلی قسمت ش...

 SH-MW4002 White         مینی واش مادرلی
SH-MW4002 White مینی واش مادرلی

 ظرفیت متغیر تا 4 کیلوگرم لباس.  بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت(ضد زنگ ،ضد پوسیدگی و ضد برق گرفتگی).  دیگ خشک کن استیل.  دو نوع برنامه شستشوی ملایم وعادی.  دارای فیلتر پرزگیر دائم  پلاستیکی واقع در دیواره داخلی قسمت ش...

 SH-MW38810 Pink  مینی واش مادرلی
SH-MW38810 Pink مینی واش مادرلی

 ظرفیت متغیر تا 3.8  کیلوگرم لباس.  بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت(ضد زنگ ،ضد پوسیدگی و ضد برق گرفتگی).  دو نوع برنامه شستشوی ملایم وعادی.  دو ورودی مجزای آب جهت آبگیری و آبکشی لباسها در مخازن شستشو و خشک کن.  دارای د...

 SH-MW38810 Blue   مینی واش مادرلی
SH-MW38810 Blue مینی واش مادرلی

 ظرفیت متغیر تا 3.8  کیلوگرم لباس.  بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت(ضد زنگ ،ضد پوسیدگی و ضد برق گرفتگی).  دو نوع برنامه شستشوی ملایم وعادی.  دو ورودی مجزای آب جهت آبگیری و آبکشی لباسها در مخازن شستشو و خشک کن.  دارای د...

 SH-MW38820 Pink  مینی واش مادرلی
SH-MW38820 Pink مینی واش مادرلی

 ظرفیت متغیر تا 3.8  کیلوگرم لباس.  بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت(ضد زنگ ،ضد پوسیدگی و ضد برق گرفتگی).  دو نوع برنامه شستشوی ملایم وعادی.  دو ورودی مجزای آب جهت آبگیری و آبکشی لباسها در مخازن شستشو و خشک کن.  دارای د...

 SH-MW38820 Blue  مینی واش مادرلی
SH-MW38820 Blue مینی واش مادرلی

 ظرفیت متغیر تا 3.8  کیلوگرم لباس.  بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت(ضد زنگ ،ضد پوسیدگی و ضد برق گرفتگی).  دو نوع برنامه شستشوی ملایم وعادی.  دو ورودی مجزای آب جهت آبگیری و آبکشی لباسها در مخازن شستشو و خشک کن.  دارای د...